Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi ve Ön Hasar Tahmin Sistemleri Çalışma Grubu

Türkiye Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı (TR-KYH), ülke genelinde 1973 yılından beri işletilmektedir. 29 Mayıs 2009 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen 5902 sayılı kanun ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın kurulması ile Başkanlığa bağlı olarak 17 Aralık 2009 tarihinden itibaren Deprem Dairesi Başkanlığı Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı Çalışma Grubu tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Ülkemizde, ulusal ölçekte, Kuvvetli Yer Hareketi Gözlem Ağı, sadece Başkanlığımız tarafından işletilmektedir. İvme-ölçer istasyonları, ağırlıklı olarak ülkemizde büyük depremlerin olduğu ve/veya beklendiği Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Doğu Anadolu Fay Sistemi ve Ege Çöküntü Sistemleri boyunca yerleştirilmiştir. 2017 yılı Mart ayı itibariyle İvme-ölçer İstasyon sayısı 658’dir. TR-KYH Gözlem Ağındaki tüm istasyonlar, yeni nesil cihazlar olup, gerçek zamanlı ve sürekli veri transferi sağlanmaktadır.

Çalışma grubunun faaliyetleri genel olarak;

  • Ülke çapında işletilmekte olan kuvvetli yer hareketi kayıt ağını ülke ihtiyacına cevap verecek şekilde geliştirilmesini sağlamak; kullanılan cihazların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
  • Depremle her tür yapıya gelen ve hasar yapabilen kuvvetleri ölçmek,
  • Depremlerden hemen sonra istasyonlardan elde edilen kayıtları değerlendirerek internette yayınlamak, deprem raporları, yayınları ve haritaları hazırlamak,
  • Depremden hemen sonra müdahale ekiplerine yön verebilmek temel amacıyla "Deprem Ön Hasar ve Kayıp Tahmin Sistemi (AFAD-RED) aracılığı ile Tahmini ve/veya ölçülmüş değerlerden PGA, PGV ve Şiddet dağılım haritaları üretmek,
  • "AFAD Deprem" Mobil uygulamasından elde edilen tanık gözlem anketlerinden elde edilen deprem şiddet haritaları üretmek,
  • Deprem mühendisliği açısından depreme dayanıklı yapı yapma tekniklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
  • Deprem bölgeleri haritasının hazırlanmasına yönelik veri tabanının oluşturmak,
  • Deprem senaryoları üreterek illerin deprem tehlike ve risk çalışmaları, deprem master planları ve için veri tabanı oluşturmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde olmak üzere KYH gözlem ağı işleten merkezlerle, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve koordinasyon sağlanmak,

konuları kapsamaktadır.